XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Itsensä työllistäjät 2013

Tiedonkeruun kuvaus

Tutkimus tuottaa yleistettävää tietoa yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien yrittäjäksi ryhtymisestä, yrittäjänä toimimisesta, työoloista, työtilanteesta, toimeentulosta ja sosiaaliturvasta.

Keneltä tietoja kerätään?

Tutkimukseen haastatellaan 2 000 yksinyrittäjänä, ammatinharjoittajana, freelancerina tai apurahalla työskentelevää 15-64-vuotiasta henkilöä. Henkilöt on poimittu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. Tutkimukseen voi vastata myös WEB-kyselynä.

Tietojen antaminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Vastaaminen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, jotta tutkimus antaisi luotettavaa tietoa itsensä työllistäjien työtilanteesta ja työoloista. Ketään ei voi korvata toisella vastaajalla.

Mihin tietoja käytetään?

Tulokset julkaistaan syksyllä 2014.

Tietoja käytetään tutkimustarkoitukseen sekä sosiaali- ja työpoliittiseen päätöksentekoon.

Tietojen käsittely

Tilastokeskuksen henkilöstöllä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastoina ja kuvioina, joista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan antamia tietoja. Tutkimusaineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Aineisto voidaan luovuttaa tutkimustarpeiden mukaisiin aineistoihin yhdistettynä vain tieteelliseen tutkimukseen ja tilastollisiin selvityksiin niin, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kertaluonteinen