Itsensä työllistäjät

Tilastokeskuksen vuonna 2013 tekemään tutkimukseen haastateltiin 2 000 yksinyrittäjänä, ammatinharjoittajana, freelancerina tai apurahalla työskentelevää 15-64-vuotiasta henkilöä. Henkilöt oli poimittu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta. 

Tutkimus tuottaa yleistettävää tietoa yksinyrittäjien, ammatinharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien yrittäjäksi ryhtymisestä, yrittäjänä toimimisesta, työoloista, työtilanteesta,
toimeentulosta ja sosiaaliturvasta.

Tiedote

Viidennes itsensätyöllistäjistä yrittäjäksi olosuhteiden pakosta (Uutisia 29.10.2014)

Tiedotustilaisuuden esitys

Itsensätyöllistäjät Suomessa – polku yrittäjäksi, työolot, toimeentulo ja sosiaaliturva (Anna Pärnänen & Hanna Sutela 29.10.2014)

Julkaisu

Itsensätyöllistäjät Suomessa 2013 - Doria (pdf, 3024 kt, 162 s.)

Blogikirjoitus ja uutinen

Tieto&Trendit: Itsensä työllistäjän muuttuva kuva (13.2.2014)

Uutinen Itsensä työllistäjän muuttuva kuva (13.2.2014)

Tulevat eräpäivät

Ei tulevia eräpäiviä

Tietosuoja, oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Jokainen Tilastokeskuksen palveluksessa oleva on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.