XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruun kohteena on oppilaitosten ei-tutkintotavoitteinen koulutus. Tilastokeskus ei toteuta tätä tiedonkeruuta vuonna 2023 (välivuosi). Oppilaitosten on kuitenkin kerättävä vuodelta 2023 tiedonkeruun tiedot jälleen vuonna 2024 toteutettavaa tiedonkeruuta varten. Muutoksena on, että opetustunnit kerätään uudistetulla luokituksella (ks. Ohjeet vastaamiseen).

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään koulutuksen järjestäjien kautta. Tiedonkeruu on oppilaitoskohtainen ja mukana ovat ammatilliset oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot ja sivistysliittojen opintokeskukset. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin 280/2004 (muut. 361/2013).

Ammatilliset oppilaitokset ilmoittavat vuoden 2024 tiedonkeruussa vain vapaan sivistystyön koulutusten osallistujat ja opetustunnit. Muun ammatillisen koulutuksen tiedot otetaan KOSKI-tietovarannosta.

Ammattikorkeakoulut eivät jatkossa vastaa tähän tiedonkeruuseen, vaan tiedot tutkintoon johtamattoman koulutuksen osalta otetaan VIRTA-tietovarannosta vuoden 2023 tiedoista alkaen.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedonkeruun avulla saadaan tietoja oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen osallistujamääristä ja opetustunneista. Tiedoista tuotetaan oppilaitosten aikuiskoulutustilasto.

Tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa, koulutuksen järjestäjät, alan järjestöt, tutkijat ja opiskelijat.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki 280/04

Tietojen käsittely

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013) velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva