XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruun kohteena on oppilaitosten ei-tutkintotavoitteinen koulutus.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään koulutuksen järjestäjien kautta. Tiedonkeruu on oppilaitoskohtainen ja mukana ovat ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, musiikkioppilaitokset, liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot ja sivistysliittojen opintokeskukset. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin 280/2004 (muut. 361/2013).

Tiedot kerätään verkkolomakkeella. Sovellus on auki 1.3.-31.3. Sovellusta voivat käyttää ainoastaan Tilastokeskuksesta käyttäjätunnuksen saaneet tiedonantajat.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedonkeruun avulla saadaan tietoja oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen osallistujamääristä ja opetustunneista. Tiedoista tuotetaan oppilaitosten aikuiskoulutustilasto.

Tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa, koulutuksen järjestäjät, alan järjestöt, tutkijat ja opiskelijat.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Peruste

Tilastolaki 280/04

Tietojen käsittely

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013) velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva