Till förstasidan - Statistikcentralen

Läroanstalternas utbildning som inte leder till examen

Innehållet i denna nya datainsamling, som har beretts i samarbete med Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen, är nu klart. Datainsamlingen gäller utbildning inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning, och den riktar sig till läroanstalter som anordnar denna utbildning. Datainsamlingens innehåll har ändrats mycket jämfört med den tidigare blanketten om läroanstalternas utbildning som inte leder till examen, se Instruktionsfiler för datainsamlingsblanketten.

Enligt det nya innehållet samlas uppgifter in om utbildning inom fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning för år 2024 under våren 2025. Uppgifterna om fritt bildningsarbete kommer att samlas in för hela kalenderåret 2024. En del av uppgifterna om grundläggande konstundervisning kommer att samlas in för tvärsnittsdatumet 20.9.2024 och en del av uppgifterna för hela kalenderåret 2024. Uppgifterna samlas in om utbildningar för alla åldrar, inte bara om utbildningar riktade till vuxna. Det är bra att redan nu förbereda sig för att samla in uppgifterna genast från och med inledningen av år 2024.

Så här deltar du

Svarsanvisning

På datainsamlingsblanketten frågas efter uppgifter om utbildning som läroanstalter för fritt bildningsarbete (idrottsutbildningscenter, folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet
och studiecentraler) och musikläroanstalter anordnar som fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning. Dessutom frågas efter uppgifter om undervisning som läroanstalter inom grundläggande konstundervisning anordnar. Som läroanstalter för fritt bildningsarbete har i denna statistik räknats också de läroanstalter för fritt bildningsarbete som administrativt hör till en yrkesläroanstalt i Statistikcentralens läroanstaltsregister.

Att spara uppgifter

Uppgifterna sparas på en webblankett läroanstaltsvis med läroanstalternas koder. Utbildningsanordnaren sköter om att uppgifterna från läroanstalternas alla linjer och undervisningsställen finns med.

Blankettanvisningarna finns i programmet.

Anvisningar som stöd för besvarandet publiceras på den här sidan under hösten.

Behöver du hjälp?

Hjälp med att besvara
Förfrågningar om informationsinnehållet

Vanliga frågor (FAQ)

Är enkäten obligatorisk?
Till vad används uppgifterna?

Dataskydd, rättigheter och skyldigheter

Alla uppgifter som samlats in för statistiska ändamål är sekretessbelagda. Vid hanteringen av uppgifter sörjer man för att ingens integritet eller affärs- eller yrkeshemlighet äventyras. Alla anställda vid Statistikcentralen har undertecknat ett sekretessavtal.