Vapaan sivistystyön koulutus ja taiteen perusopetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa yhteistyössä valmisteltu uuden
tiedonkeruun sisältö on nyt valmistunut. Tiedonkeruun kohteena on vapaan sivistystyön koulutus ja taiteen perusopetus, ja se kohdistuu oppilaitoksiin, jotka järjestävät em. koulutusta. Tiedonkeruun sisältö on muuttunut paljon verrattuna entiseen oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus -lomakkeeseen, ks. Ohjetiedostot tiedonkeruulomake.

Uuden sisällön mukaan tiedot kerätään vapaan sivistystyön koulutuksista ja taiteen perusopetuksesta vuodelta 2024 keväällä 2025. Vapaan sivistystyön tiedot tullaan keräämään koko kalenterivuodelta 2024 ja taiteen perusopetuksen tiedoista osa tullaan keräämään 20.9.2024 poikkileikkauspäivämäärältä sekä osa tiedoista koko kalenterivuodelta 2024. Tiedot kerätään kaikenikäisille suunnatuista koulutuksista, ei ainoastaan aikuisille suunnatuista. Tietojen talteenottamiseen heti vuoden 2024 alusta kannattaa jo valmistautua.

Vastaa kyselyyn

Tämä kysely on suljettu.

Näin vastaat

Ohjeet vastaamiseen

Tiedonkeruun lomakkeella kysytään tietoja vapaan sivistystyön oppilaitosten (liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalaisopistot, kesäyliopistot ja opintokeskukset) vapaana sivistystyönä järjestämästä koulutuksesta (ml. taiteen perusopetuksesta) sekä taiteen perusopetuksen oppilaitosten järjestämästä taiteen perusopetuksesta. Vapaan sivistystyön oppilaitoksiksi on tässä tilastossa laskettu myös Tilastokeskuksen oppilaitosrekisterissä hallinnollisesti ammatilliseen oppilaitokseen kuuluvat vapaan sivistystyön oppilaitokset.

Tietojen tallennus

Tiedot tallennetaan verkkolomakkeelle oppilaitoskohtaisina oppilaitosten tunnuksilla. Koulutuksen järjestäjä huolehtii siitä, että oppilaitosten kaikkien linjojen ja opetuspisteiden tiedot tulevat mukaan.

Tarvitsetko apua?

Apua vastaamiseen
Tiedustelut tietosisällöstä

Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Onko kysely pakollinen?
Mihin tietoja käytetään?

Tietosuoja, oikeudet ja velvollisuudet

Kaikki tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Jokainen Tilastokeskuksen palveluksessa oleva on allekirjoittanut salassapitositoumuksen.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.