XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Teollisuus- ja varastorakennusten korjausrakentaminen

Tiedonkeruun kuvaus

Teollisuus- ja varastorakennuksiin kohdistuneet korjaukset kysytään joka kolmas vuosi. Kohdejoukkona ovat liike- ja toimistorakennusten omistajat tai rakennuksesta vastaavat tahot.

Tutkimus on otospohjainen puhelinhaastattelututkimus. Haastattelut tehdään Tilastokeskuksen puhelinhaastattelukeskuksessa.

Keneltä tietoja kerätään?

Otoksessa on 700 Teollisuus- ja varastorakennusten omistajaa. Otokseen poimitaan noin 150 suurinta Teollisuus- ja varastorakennusten omistajaa ja loput otoksesta poimitaan satunnaisesti.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään Rakennusten ja asuntojen korjaukset - julkaisun laadintaan kuvattaessa liike- ja toimistorakennusten korjauksia.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Aineisto tarkastetaan muutamaa loogisuussääntöä apuna käyttäen ja virheelliset tiedot korjataan.

Muutos

Tiedonkeruupäätös / palautetieto: Rakennusten ja asuntojen korjausrakentamisen tulokset ilmoitetaan 29.8.2020 Tilastokeskuksen
korjausrakentamisen kotisivuilla.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Muu säännöllinen