XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Turvallisuus ja hyvinvointi Suomessa

Tiedonkeruun kuvaus

Tilastokeskus tutkii Suomessa asuvien kokemuksia arjen turvallisuudesta eri elämänalueilla. Kysymykset koskevat arkielämän turvallisuutta niin työelämän, perheen kuin vapaa-ajan osalta.

Kysely on osa Euroopan unionin tilastotoimisto Eurostatin rahoittamaa laajempaa tutkimushanketta, jossa mitataan arjen turvallisuutta eri Euroopan maissa. Suomen osalta tutkimuksen toteuttaa valtion tilastovirasto Tilastokeskus, jonka tehtävä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia.

Suomessa tutkimusta rahoittavat Tilastokeskuksen ja Eurostatin lisäksi oikeusministeriö, sisäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Keneltä tietoja kerätään?

Kyselyyn on valittu satunnaisesti 25 000 iältään 16–74-vuotiasta Suomessa asuvaa henkilöä.

Osallistujat on poimittu tutkimukseen satunnaisotannalla Tilastokeskuksen väestötietojärjestelmästä. He edustavat tutkimuksessa omalla alueellaan asuvia itsensä ikäisiä ja samaa sukupuolta olevia henkilöitä.
Tutkimustulosten luotettavuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että kaikki tutkimukseen valitut eri taustoista tulevat ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset osallistuvat.

Tiedonkeruisiin osallistuminen on kansalaisoikeus, jota käyttämällä voi osaltaan vaikuttaa siihen, että päätöksenteko perustuu luotettavaan tietoon.

Mihin tietoja käytetään?

Tutkimustuloksia hyödynnetään Suomessa asuvien turvallisuutta ja hyvinvointia edistävien toimien suunnittelussa sekä päätöksenteon tukena.

Tutkimustulosten luotettavuuden varmistamiseksi on erittäin tärkeää, että eri taustaiset ihmiset vastaavat tutkimukseen.

Tietojen käsittely

Tilastokeskuksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. Käsittelemme vastauksia luottamuksellisesti.

Tilastokeskus käyttää annettuja tietoja kansallisten ja kansainvälisten tilastojen laatimiseen. Tilastoaineistosta ei voi tunnistaa tutkimukseen osallistunutta henkilöä.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kertaluonteinen