Tietosuojaseloste 31.1.2024: Julkaisuarkisto Otos 

Otos on Tilastokeskuksen sähköisten julkaisujen julkaisuarkisto, joka sisältää pdf-muotoisia julkaisuja 1800-luvun lopulta alkaen. Otoksen julkaisut ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. 

 1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt 

Tilastokeskus 

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS 

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki 

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde) 

Yhteyshenkilö: Tiina Tuomaala, puh. 029 551 2226 

S-posti: info@stat.fi 

 1. Tietosuojavastaava 

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi 

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste  

Otos on Tilastokeskuksen sähköisten PDF-muotoisten julkaisujen avoin julkaisuarkisto. Se sisältää Tilastokeskuksen ja muiden Suomen virallisen tilaston (SVT) -tuottajien julkaisuja 1800-luvun lopusta alkaen. Otoksen julkaisut ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. 

Otoksen yhteydessä käsitellään julkaisuarkiston ylläpitäjien henkilötietoja (nimi ja työsähköpostiosoite) julkaisujen tallentamista ja käyttöliittymän tietojen ylläpitoa varten. 

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. 

Julkaisuarkistoon vietyjen julkaisujen tekijöistä tai toimittajista tallennetaan julkaisun tekijän tai toimittajan etu- ja sukunimi, julkaisun otsikko ja muut bibliografiset tiedot. Useimmista julkaisuista järjestelmään tallennetaan myös julkaisu kokonaisuudessaan. 

Kaikkien julkaisuarkistoa käyttävien henkilöiden osalta palvelun käytöstä kerätään lokitietoja, joihin sisältyvät käyttäjän IP-osoite, IP-osoitteesta ladatut dokumentit ja palvelussa tehdyissä hauissa käytetyt hakutermit. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miltä sivustolta palveluun on tultu. Lokitietoja tarvitaan mahdollisten ongelmatilanteiden ja tietoturvaloukkausten selvittämiseksi sekä käytön seurantaan. 

Lokitietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019, 13 ja 17 §). 

 1. Henkilötietojen säilytysaika 

Ylläpitäjien henkilötietoja säilytetään Otoksessa niin pitkään kuin henkilön työtehtäviin kuuluu palvelun ylläpito. Mikäli käyttöoikeudet poistetaan, myös henkilötiedot poistetaan palvelusta. 

Julkaisujen tekijöiden ja toimittajien henkilötietoja säilytetään niin kauan, kuin kyseisten henkilöiden julkaisuja on järjestelmässä. 

Lokitietoja säilytetään viisi vuotta. 

 1. Käsiteltävät henkilötiedot 

 Käsiteltäviä henkilötietoja ovat:  

 • henkilön sukunimi ja etunimi 
 • työsähköpostiosoite 
 • IP-osoite  
 1. Säännönmukaiset tietolähteet 

Otoksen ylläpitäjien henkilötiedot saadaan ylläpitäjän rekisteröityessä julkaisuarkiston ylläpitäjäksi. 

Julkaisujen tekijöiden ja toimittajien henkilötiedot lisätään siinä vaiheessa, kun julkaisu viedään järjestelmään. 

Palvelun käytöstä kerätään lokitietoja, joihin sisältyvät käyttäjän IP-osoite, IP-osoitteesta ladatut dokumentit ja palvelussa tehdyissä hauissa käytetyt hakutermit. Lisäksi kerätään tietoa siitä, miltä sivustolta palveluun on tultu. 

 1.  Tietojen luovuttaminen 

Henkilötietoja ei luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle 

Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille 

 1. Automaattinen päätöksenteko 

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon. 

 1. Rekisteröidyn oikeudet  

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html. 

 1. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto 

Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki 

Sähköposti tietosuoja(at)om.fi 

Puhelinvaihde 029 566 6700 

Kirjaamo 029 566 6768 

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi  

 1. Muu informaatio 

-