Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Energian hankinta, kulutus ja hinnat

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ehkh/
Aihealue: Energia
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2011.

Kuvaus

Tilastossa esitetään tietoja energian kokonaiskulutuksesta, sähkön kokonaiskulutuksesta ja hankinnasta, energian tuonnista ja viennistä, energian hinnoista sekä energiaveroista ja veroluontoisista maksuista.

Tietosisältö

Energian kokonaiskulutus Suomessa esitetään polttoaineittain ja energialähteittäin. Sähkön hankinta kuvataan tuotantomuodoittain. Tuonti- ja vientitiedot esitetään maittain. Tiedot julkaistaan neljännesvuosittain vuoden alusta kumulatiivisesti ilmoitettuina. Lisäksi tilasto sisältää voimassa olevat energiatuotteiden hinta- ja verotiedot.

Käytetyt luokitukset

Tilastokeskuksen polttoaineluokitus

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Osa tiedoista perustuu Tilastokeskuksen omaan tiedonkeruuseen. Muita tietolähteitä ovat Adato Energia Oy, Biowatti Oy, Energiamarkkinavirasto, Gasum Oy, Säteilyturvakeskus, Turveruukki Oy, Turveteollisuusliitto ry, Tullihallituksen Ulkomaankauppatilasto, Vapo Oy, Öljy- ja kaasualan Keskusliitto.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tiedot päivitetään neljä kertaa vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilasto julkaistaan 2,5 kuukautta kunkin vuosineljänneksen päättymisen jälkeen: kesä-, syys-, joulu- ja maaliskuussa.

Aikasarja

Tilastokeskus on julkaissut tietoja vuoden 2005 toisesta neljänneksestä lähtien. Tätä vanhemmat tiedot ovat perustuneet Kauppa- ja teollisuusministeriön laatimiin tilastoihin ja ne on julkaistu Energiakatsauksen tilastoliitteessä.

Asiasanat

energiankulutus, energia, energialähteet, sähköntuotanto, sähkö, polttoaineet, turve, puupolttoaineet, vesivoima, maakaasu, kivihiili, kaukolämpö, öljy, ydinenergia, energiavero, hinnat, tuonti, vienti, päästöt

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ehkh/yht.html


Päivitetty 05.07.2011