Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuluttajabarometri maakunnittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kbarm/
Aihealue: Tulot ja kulutus
Sivuavat aihealueet: Kansantalous
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2010.

Kuvaus

Talousasioihin liittyvät kuluttajien mielialat ja aikomukset maakunnittain.

Tietosisältö

Kuluttajien arviot ja odotukset oman taloutensa ja maan talouden kehityksestä sekä aikomukset tehdä suuria hankintoja, säästää tai ottaa lainaa. Lisäksi eri sijoituskohteiden sekä nykyaikaisten laitteiden ja yhteyksien yleisyys kotitalouksissa. Tiedot koko maan tasolla ja maakunnittain.

Perusaineisto on salassapidettävää.

Käytetyt luokitukset

Tilastoyksikköinä on henkilö ja kotitalous. Kuvioissa ja taulukoissa luokitteluperusteena maakunta. Eräissä taulukoissa myös väestöryhmä (vastaajan sukupuoli, ikä, ammatti, koulutus ja suuralue sekä kotitalouden tyyppi ja tuloluokka).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Kuukausittain tehtävän kuluttajabarometrin aineisto neljännesvuoden ajalta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Noin kolme viikkoa vuosineljänneksen päättymisen jälkeen.

Aikasarja

Maakunnittaisia tietoja on julkaistu alkaen 3. neljännes 1998.

Asiasanat

kuluttajat, kotitaloudet, kulutus, säästäminen, rahankäyttö

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kbarm/yht.html


Päivitetty 27.03.2012