Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/koikrr/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Rikosasiain tilasto kuvaa käräjäoikeuksissa vuoden aikana vireillä olleita ja ratkaistuja rikosasioita käräjäoikeuksittain sekä asian laadun mukaan. Rikosasia tulee vireille pääsääntöisesti silloin, kun syyttäjä toimittaa kirjallisen haastehakemuksen käräjäoikeuden kansliaan. Joissakin poikkeustapauksissa syyttäjä voi myös antaa haasteen itse ja asia tulee vireille silloin, kun haaste annetaan tiedoksi vastaajalle. Eniten rikosoikeudenkäyntejä aiheuttavat liikennerikokset, joista lähes puolet on törkeitä rattijuopumuksia ja seuraavaksi eniten omaisuusrikokset.

Tietosisältö

Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden lukumäärä, ratkaisuun kulunut aika, ratkaisun laatu, ratkaisukokoonpano ja työtilitiedot rikoksittain ja tuomioistuimittain. Työtilissä esitetään yhdistettyjen, siirrettyjen ja palautettujen juttujen lukumäärät. Sakariin kirjatuista jutuista on myös tiedot esitutkintaan, syyteharkintaan ja koko rikosprosessiin - rikoksen tekopäivästä käräjäoikeuden ratkaisuun – kuluneesta ajasta.

Käytetyt luokitukset

Käräjäoikeuskoodisto, Rikosasiain nimikkeistö (kolminumerotaso).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen välittämä syyttäjien ja alioikeuksien rikosasioiden asianhallintajärjestelmä - Sakari.

Päivitystiheys

Vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Lopulliset tiedot ilmestyvät tilastovuotta seuraavan vuoden toukokuussa.

Aikasarja

Tilastoja on olemassa vuodesta 1978 alkaen.

Asiasanat

käräjäoikeudet, rikosasiat, tuomioistuimet

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/koikrr/yht.html


Päivitetty 12.02.2016