Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Pääomakanta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/pka/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2012.

Kuvaus

Pääomakantalaskelmissa kuvataan tavaroiden ja palvelusten tuotannossa käytettävää kiinteää pääomavarantoa, pääoman bruttomuodostusta, fyysistä poistumaa sekä arvon vähenemistä eli pääoman kulumista.

Tietosisältö

Pääomakanta estimoidaan investointi-kertymämenetelmään perustuvalla laskentamallilla. Kokonaisvaranto lasketaan nettokäsitteinä kaikkien pääomatavaratyyppien osalta, myös pääoman bruttokannat ovat saatavissa erikseen tarvittaessa. Pääomakantalaskelmia koskevat tiedot ovat saatavissa vuodesta 1960 alkaen käypiin ja kiinteisiin hintoihin toimialoittain, tavaratyypeittäin ja sektoreittain. Erillistiedusteluina on saatavissa valikoitua pääomakantatietoa aina vuodesta 1920 asti. Pääomakantalaskelmien tietoja käytetään tuottavuuslaskelmissa sekä kansantalouden tilinpidon kiinteän pääoman kulumisen estimaatteina. Kiinteän pääoman varanto on keskeinen lähtökohta kansanvarallisuuden määrittämisessä. Tiedot ovat julkisia.

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus (TOL2002), pääomatavaratyyppiluokitus, sektoriluokitus (ISL 2000), tuottajatyyppiluokitus. Luokitukset perustuvat Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän EKT95:n edellyttämiin standardeihin.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tietolähteenä kansantalouden tilinpidon investointitiedot.

Päivitystiheys

Kaksi kertaa vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Heinäkuu ja tammikuu.

Aikasarja

Vuodesta 1960 alkaen.

Asiasanat

kansantalouden tilinpito, pääoma, pääomakanta, pääomanmuodostus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/pka/yht.html


Päivitetty 08.05.2012