Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Poliisin tietoon tullut rikollisuus

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/polrik/
Aihealue: Oikeus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin toiminnan kuvaamiseen. Tilasto sisältää tietoja ilmitulleiden rikosten laadusta ja määrästä. Lisäksi selvitetään poliisin tutkimien ja selvittämien rikosten määrä, selvitettyjen rikosten osuus rikoslajeittain sekä tapaukset, joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi. Selvitetyistä rikoksista ilmoitetaan myös syylliseksi epäillyt henkilöt ja heidän ikänsä.

Tilasto sisältää myös tietoja perheväkivallasta ja kunnallisesta pysäköinninvalvonnasta sekä eräistä poliisin suorittamista tehtävistä kuten itsemurhien, hirvieläinkolarien, palonsyiden yms. tutkimuksista.

Tilaston yhteydessä julkaistaan tietoja myös tullirikoksista. Niihin kuuluvat tullilaissa säädetyt rikokset sekä muut tullirikoksina käsiteltäviksi määrätyt rikokset.

Tietosisältö

Ilmitulleiden rikosten määrä ja laji. Lisäksi selvitettyjen ja syyttäjälle ilmoitettujen rikosten määrät. Selvitetyistä rikoksista syylliseksi epäiltyjen ikä, sukupuoli ja päihtyneenä olo. Rikostietojen lisäksi tietoja pysäköinninvalvonnasta, päihtymyksen vuoksi säilöönotettujen määristä sekä eräistä muista poliisin tehtävistä. Aineiston yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Rikoksista kaikki keskeiset rikoslajit. Aluejakona kunta, kihlakunta, lääni. Syylliseksi epäiltyjen sukupuoli, ikä ja yleisimmät ulkomaalaisryhmät.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto laaditaan sisäasiainministeriön poliisin tutkinta- ja virka-apujärjestelmästä (RIKI) saaduista tiedoista.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain ja vuosittain

Valmistumis- tai julkistamisaika

Neljännesvuosittaiset tiedot kolmannella viikolla neljänneksen päättymisestä. Vuosiennakkotiedot toukokuussa. Lopulliset tiedot vuoden loppuun mennessä.

Aikasarja

Tilastoja on olemassa vuodesta 1927 lähtien.

Asiasanat

kansalaisuus, liikennejuopumus, liikennerikokset, perheväkivalta, poliisi, pysäköinninvalvonta, päihteet, rikokset, tullirikokset, uhrit, ulkomaalaiset, varallisuusrikokset, väkivalta, väkivaltarikokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/polrik/yht.html

Lisätietoja

Neljännesvuosittaiset ja vuosiennakkotiedot, ilmestyvät Oikeus-sarjassa. Vuoteen 1990 saakka tiedot löytyvät Poliisin tietoon tullut rikollisuus –julkaisuista.


Päivitetty 27.03.2015