Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/tslhi/
Aihealue: Hinnat ja kustannukset
Sivuavat aihealueet: Liikenne ja matkailu
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Ei
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2015.

Kuvaus

Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit kuvaavat taksi-, invataksi- ja yksityisen sairaankuljetusliikenteen kustannustekijöiden hintojen muutoksia.

Kokonaisindeksien lisäksi tuotetaan taksi-, invataksi- ja sairaankuljetusliikenteestä kustannustekijöittäisiä indeksisarjoja. Kustannustekijöitä ovat mm. palkat, poltto- ja voiteluaineet, korjaus, huolto ja renkaat, pääoman poisto jne. Kustannustekijöitä on kaikkiaan 10 kappaletta.

Tietosisältö

Indeksipistelukuja taksi-, invataksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannustekijöiden hintojen kehityksestä. Perustiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Kustannustekijät: kuljettajien palkat, välilliset palkat, poltto- ja voiteluaineet, korjaus, huolto ja renkaat, pääoman poisto, korot, vakuutukset, liikennöimismaksut, ylläpito, hallinto.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Oma tietojen keruu, muut tilastot.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Neljännesvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Valmistuu maalis-, kesä-, syys- ja joulukuuta seuraavan kuukauden 20. päivänä.

Aikasarja

Tällä hetkellä on käytössä 2010=100-indeksi

Asiasanat

indeksit, invataksit, kuljetus, kuljetuskustannukset, kustannukset, liikenne, sairaankuljetus, taksit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/tslhi/yht.html


Päivitetty 05.05.2015