Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Vakuutustoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/vato/
Aihealue: Rahoitus ja vakuutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei
Tilasto on lakkautettu vuonna 2021.

Kuvaus

Tilasto kuvaa vahinko-, henki- ja eläkevakuutusyhtiöiden toimintaa. Tilastossa julkaistaan taseen ja tuloslaskelman tiedot, sekä vakuutusluokkakohtaisia ja vakuutuskantaan liittyviä tietoja.

Tietosisältö

Tilinpäätösaineistot sisältävät: tuloslaskelmat, taseet sekä tietoja vakuutuskannasta ja vakuutusluokkakohtaista tietoa. Eläkevakuutusyhtiöiden vakuutuskanta sisältää tietoja mm. eläkkeiden lukumääristä ja niistä aiheutuneista suorituksista, vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta jaoteltuna eläkkeen tyypin mukaan. Henkivakuutusyhtiön vakuutuskanta sisältää tietoja mm. vakuutussopimuksista aiheutuneista suorituksista, vakuutusmaksuvastuusta ja korvausvastuusta sekä tietoja vakuutusten lukumääristä. Vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutuskanta sisältää tietoja mm. lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta, pakollisesta ja vapaaehtoisesta (Kasko) liikennevakuutuksesta sekä näiden korvaus- ja vakuutusmaksuvastuusta. Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakuutusluokittainen tieto sisältää mm. ilmoitettujen vahinkojen määrät, vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset jaoteltuna vakuutusluokittain.

Vakuutusyhtiöitä tarkastellaan itsenäisinä instituutioina ei konserneina.

Yksikkökohtaiset tiedot ovat salassapidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Tiedonkeruussa käytetään VIRATI-tiedonkeruun tiedonantajataso-luokittelua. Tilaston julkistuksessa on sama luokitus käytössä supistetussa muodossa. Julkistukseen on otettu mukaan vain tiedonantajatasot 401 Työeläkevakuutusyhtiö, 410 Henkivakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla sekä 420 Vahinkovakuutusyhtiö ml. sivuliikkeet ulkomailla.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään Finanssivalvonnan vakuutusmarkkinoilla toimiville suunnatulla tiedonkeruulla. Tiedot kerätään sähköisesti.

Päivitystiheys

Tiedot päivitetään kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastotiedot valmistuvat viimeistään 10kk viiteajankohdan päättymisen jälkeen. Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan etukäteen tilaston kotisivulla.

Aikasarja

Tilastovuodesta 2012 lähtien tilaston muodostaminen ja julkistaminen on siirtynyt Tilastokeskuksen vastuulle. Aikasarjat tullaan muodostamaan tästä vuodesta lähtien.

Asiasanat

Vakuutusyhtiöt, vakuutus, tuloslaskelmat, taseet, vakuutusluokat

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/vato/yht.html


Päivitetty 02.11.2022