Tuottajahintaindeksien tietoja on korjattu 23.12.2022

Tuottajahintaindeksien tietokannassa on havaittu virheitä, mistä johtuen aikasarjoja korjataan takautuvasti. Korjaus koskee teollisuuden tuottajahintaindeksin ja vientihintaindeksin muutamia tuoteluokkia ja kokonaisindeksejä ajalta 01/2022-10/2022 sekä verollisen kotimarkkinoiden perushintaindeksin kokonaisindeksiä ajalta 01/2021-10/2022. Seuraavien tietokantataulukoiden tietoja päivitettiin kyseisten korjausten osalta: ⁠118g, 118i, 118k, 118m, 118h, 118j, 118l, 118n. 

Tuontihintaindeksin ja kotimarkkinoiden perushintaindeksin tiedot pysyvät muuttumattomina.

Indeksit ja tuoteluokat joita korjaus koskee

Teollisuuden tuottajahintaindeksin ja vientihintaindeksin kaikkien perusvuosien tietoja on korjattu. Korjaus koskee tammi-lokakuun 2022 tietoja seuraavien indeksien osalta: kokonaisindeksit eli yhteensä-taso, tuoteluokkien C Teollisuustuotteet, 17 Paperi ja paperituotteet, 17.1 Massa, paperi, kartonki ja pahvi, 17.12 Paperi, kartonki ja pahvi ja MIG1 Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet tiedot. Myös tuoteluokan 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus aikasarjaa on päivitetty, mutta ko. tuoteluokan pisteluvut eivät ole julkisia. Muiden tuoteluokkien tiedot pysyvät muuttumattomina.

Verollisen kotimarkkinoiden perushintaindeksin (ennen perusvuotta 2010=100 sarjan nimi oli tukkuhintaindeksi) kaikkien perusvuosien tietoja on korjattu. Korjaus on tehty tammikuun 2021 tiedoista lokakuun 2022 tietoihin saakka seuraavien indeksien osalta: kokonaisindeksit eli yhteensä-taso. Muut indeksin tiedot pysyvät muuttumattomina. 

Perusvuoden 1949=100 tietojen luokitus eroaa muista perusvuosista. Korjaus tehtiin tuotannon hintaindeksiin ja vientihintaindeksiin tammi-lokakuun 2022 tietoihin seuraavien tuoteluokkien osalta: Kokonaisindeksi 0-8; 6 Valmistetut teokset, SITC 6; 64 Valmistetut teokset: paperi- ja pahviteokset, SITC 64; 2-3 Tehdasteollisuus ISIC, rev.1:2-3 ja 27 Tehdasteollisuus: paperiteollisuus ISIC, rev.1:27. Tukkuhintaindeksiin tehtiin korjaus tammikuun 2021 tiedoista lokakuun 2022 tietoihin sarjan Kokonaisindeksi 0-8 osalta.

Tuontihintaindeksin ja kotimarkkinoiden perushintaindeksin tiedot pysyvät muuttumattomina.

Seuraavat indeksit ja tuoteluokat kaikkia perusvuosia koskien on korjattu ajalta 01/2022-10/2022:

Indeksisarja

Teollisuuden tuottajahintaindeksi

Teollisuuden tuottajahintaindeksi, vientitavarat

Vientihintaindeksi

Yhteensä

korjattu

korjattu

korjattu

C Teollisuustuotteet

korjattu

korjattu

korjattu

17 Paperi ja paperituotteet

korjattu

korjattu

korjattu

17.1 Massa, paperi, kartonki ja pahvi

korjattu

korjattu

korjattu

17.12 Paperi, kartonki ja pahvi

korjattu

MIG1 Raaka-aineet ja tuotantohyödykkeet

korjattu

korjattu

korjattu

Seuraavat indeksit kaikkia perusvuosia koskien on korjattu ajalta 01/2021-10/2022:

Indeksisarja

Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi (ent. tukkuhintaindeksi)

Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi (ent. tukkuhintaindeksi), kotimaiset tavarat

Yhteensä

korjattu

korjattu

Seuraavat indeksit ja tuoteluokat perusvuotta 1949=100 koskien on korjattu ajalta 01/2022-⁠10/2022:

Indeksisarja

Tuotannon hintaindeksi 1949=100

Tuotannon hintaindeksi 1949=100, vientitavarat

Vientihintaindeksi 1949=100

Kokonaisindeksi 0-8

korjattu

korjattu

korjattu

6 Valmistetut teokset, SITC 6

korjattu

korjattu

64 Valmistetut teokset: paperi- ja pahviteokset, SITC 64

korjattu

2-3 Tehdasteollisuus ISIC, rev.1:2-3

korjattu

27 Tehdasteollisuus: paperiteollisuus ISIC, rev.1:27

korjattu

Seuraavat indeksit perusvuotta 1949=100 koskien on korjattu ajalta 01/2021-10/2022:

Indeksisarja

Tukkuhintaindeksi 1949=100

Tukkuhintaindeksi 1949=100, kotimaiset tavarat

Kokonaisindeksi 0-8

korjattu

korjattu

Indekseihin tehtävä korjaus johtuu vuosittaisen painojen päivityksen yhteydessä tapahtuneesta virheestä. Indeksien laskennassa käytettävän taulun rivejä oli tuplaantunut joidenkin tuoteluokkien osalta, mikä aiheutti virhettä indeksien aggregoinnissa. 

Korjauksen suuruus aikasarjoissa

Teollisuuden tuottajahintaindeksin 2015=100 kokonaisindeksissä lokakuun 2022 tiedoissa ero virheellisen ja korjatun pisteluvun välillä oli -1,7 indeksipistettä; korjattu indeksipisteluku on 146,7 ja virheellinen 148,4. Vientihintaindeksin 2015=100 kokonaisindeksitasolla ero oli -3,3 indeksipistettä; korjattu pisteluku on 147,5 ja virheellinen 150,8. Verollisessa kotimarkkinoiden perushintaindeksissä 2015=100 ero oli kokonaisindeksitasolla 3,9 indeksipistettä; korjattu pisteluku on 141,3 ja virheellinen 137,4.

Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2015=100, virheellinen ja korjattu sarja.Vientihintaindeksi 2015=100, virheellinen ja korjattu sarja.

Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2015=100, virheellinen ja korjattu sarja.

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.