Kasvihuonekaasut: Tilaston tietokantataulukoita arkistoidaan ja muutoksia tietokantataulukoihin 14.12.2023

Muutospäivämäärä:

Muutospäivä: 14.12.2023

Arkistoituvia tietokantataulukoita tunnus ja nimi

111k -- Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa (Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden loppuun), 1990-2020

111x -- Kioton pöytäkirjan toisen kauden LULUCF-toimien kasvihuonekaasupäästöt Suomessa, 2013-2020

Tarkentunut tietokantataulukko, tunnus ja nimi

Uusi tietokantaulukko, tunnus ja nimi

Tietoa muutoksesta

Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden tietokantataulukot 111k ja 111x siirretään arkistoon, koska ko. velvoitekausi päättyi vuoteen 2020 ja sen alaista raportointia ei enää päivitetä.

138v -- Kasvihuonekaasupäästöt Suomessa, 1990-2022 – tietokantataulukkoa on tarkennettu seuraavasti:

  1. Taulukkoon on lisätty alaluokkia maatalous- ja maankäyttö-, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) – sektoreille sekä F-kaasujen käyttöön liittyen teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö -sektorin alle.
  2. Tiedot -muuttujasta on poistettu ”päästöt, tuhatta tonnia CO₂-ekv. (GWP=AR4)” -vaihtoehto, koska kasvihuonekaasupäästöraportoinnissa on siirrytty IPCC:n viidennen arviointiraportin (AR5) mukaisiin ominaislämmitysvaikutuskertoimiin (GWP, global warming potential), joilla kasvihuonekaasujen määrät yhteismitallistetaan hiilidioksidiekvivalenteiksi.

13n3 - EU:n taakanjakoasetuksen mukaiset kasvihuonekaasujen päästötiedot -tietokantaulukossa annetaan velvoitekauden 2021–2025 vuosittaiset päästökiintiöt, toteutuneet päästöt taakanjakosektorilla ja kiintiöiden ja päästöjen erotus.

Katso kaikki tilaston tietokantataulukot StatFin-tietokannassa. Arkistoitavat tietokantataulukot ovat käytettävissä StatFinin arkistokannassa.


Lisätietoja

Helmi Polmio
yliaktuaari
029 551 3730

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.