Tillgänglighetsutlåtande för Taika-katalogen över undersökningsmaterial

Statistikcentralen strävar efter att garantera tillgängligheten på sina webbtjänster i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Statistikcentralens Taika-katalog över undersökningsmaterial.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 12.2.2021.

Hur tillgänglig är Taika-katalogen över undersökningsmaterial?

Statistikcentralens Taika-katalog över undersökningsmaterial uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå som lagen kräver (WCAG 2.1).

Om du behöver sådant innehåll som du på grund av brister i tillgängligheten inte kan använda, kontakta Statistikcentralens forskartjänster. Forskartjänsternas e-postadress är tutkijapalvelut@stat.fi.

Vilka brister i tillgänglighet finns det i Taika-katalogen över undersökningsmaterial?

 • Ikoner som är viktiga med tanke på användningen saknar textalternativ. Avgränsningsmenyn innehåller en kalender för val av datum. I knappen som öppnar kalendern finns en kalenderikon, men användaren av skärmläsaren får inte veta vilken knapp det är fråga om. (WCAG 1.1.1, 4.1.3)
 • Rubrikstrukturerna har inte använts hierarkiskt rätt. Vissa sidor har flera rubriker på huvudnivå och vissa har hoppat över rubrikstrukturerna. I tabellerna saknas markeringar av kolumn- och radrubriker. I sökfunktionen och fälten på kontaktblanketten saknas etiketter eller också har de inte utarbetats korrekt. (WCAG 1.3.1)
 • I avgränsningsmenyn ges anvisningar om rätt form av datum först efter fältet för inskrivning av datum. (WCAG 1.3.2)
 • I valet av datum är kontrasten mellan knapparnas texter och datumens texter bristfällig ifråga om bakgrundsfärgen. (WCAG 1.4.3)
 • Om man bara ändrar textens storlek på katalogsidorna, försvinner en del av uppgifterna om ett enskilt material under ett annat element eller blir oläsligt. (WCAG 1.4.4)
 • I mobilvyn är huvudmenyn inte tillgänglig. (WCAG 1.4.10)
 • På katalogens sidor saknas en länk som kringgår blocken. (WCAG 2.4.1)
 • Som sidrubrik (”title”) används länken på sidan. Även om länkarna är korta och ganska lätta att förstå, är de inte bra sidrubriker. (WCAG 2.4.2)
 • I katalogen finns sökning av material som ingår i den, men inte sökning av tjänsten webbsidor eller sidkarta. Det finns dock bara tre egentliga sidor i katalogen och en stor del av innehållet framskrider med hjälp av val- eller sökprocessen. (WCAG 2.4.5)
 • Det synliga namnet på knappen ”töm korgen” är ett annat än namnet på komponenten. (WCAG 2.5.3)
 • När något skrivs in i sökfältet uppdateras resultatlistan tecken för tecken. Användaren förvarnas inte om detta och informeras inte separat om resultaten.  (WCAG 3.2.2, 4.1.3)
 • Knappen ”avgränsa sökningen” öppnar avgränsningsmenyn. Användaren av skärmläsaren får inte information om menyns status. Användaren får inte heller information om datumväljarens status. (WCAG 4.1.3)
 • Det finns fel i webbplatsens kod. (WCAG 4.1.1)

Vi försöker korrigera de brister vi känner till.

Lade du märke till andra brister i tillgängligheten?

Om du märker sådana brister i tillgängligheten till Taika-Katalogen över undersökningsmaterial som inte finns uppräknade på den här sidan, tala om dem för oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna.

Du kan ge dina synpunkter på Statistikcentralens responsblankett eller per e-post till adressen saavutettavuus@stat.fi. Vi besvarar din respons så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

För tillsynen över tillgängligheten står Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om du märker problem med tillgängligheten till webbplatsen, ge först respons till oss som är webbplatsens webbansvariga. Du får vårt svar inom ungefär 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
Webbtjänsten Tillgänglighetskrav
webbtillgänglighet(at)rfv.fi
telefonnummer (växel) 0295 016 000