Esimerkkejä laatukuvauksista

Tilastokeskuksessa on tehty useita tilastojen laatukuvauksia, jotka toimivat esimerkkeinä muille laatukuvauksia tekeville organisaatioille.

Tälle verkkosivulle on koottu Tilastokeskuksessa tehtyjä laatukuvauksia. Tältä sivulta löytyvissä Excel-tiedostoissa esitellään kuvattava aineisto, kuvattavat ominaisuudet ja yhteenveto tietoaineiston mittareista.

Tietoaineiston laatua kuvattaessa tarkastellaan koko tietoaineistoa kokonaisuutena, mutta keskitytään myös tietoaineiston tarkempaan tarkasteluun valittuihin ominaisuuksiin. Ominaisuuksilla tarkoitetaan tietoaineistossa olevia kohdeyksiköitä kuvailevia tietoja.

Seuraavissa yhteenvedoissa on mukana vain tietoaineistoon kohdistuvien mittarien saamat arvot.

Esimerkkejä yksikkötasoisen tiedon laatukuvauksista

Esimerkkejä aggregoidun eli koostetun tiedon laatukuvauksista