Laatukriteerien käyttöönotto aineistoissa

Tietoaineiston laatua kuvattaessa tarkastellaan toisaalta koko tietoaineistoa kokonaisuutena ja toisaalta keskitytään tietoaineiston keskeisimpiin ominaisuuksiin. Ominaisuuksilla tarkoitetaan tietoaineistossa olevia kohdeyksiköitä kuvailevia tietoja, joita voidaan eri organisaatioissa kutsua myös muuttujiksi tai attribuuteiksi. 

Työn voi esimerkiksi aloittaa tietoaineistokokonaisuuden tarkastelulla ja siirtyä sitten ominaisuuksien tarkasteluun tai vaihtoehtoisesti voi edetä laatukriteeri kerrallaan. Organisaation ja tietoaineiston prioriteetit sanelevat etenemistavan ja -tahdin. 

Tiedon laatukriteerien ja mittariston lisäksi olemme tuottaneet soveltamisohjeen, joka keskittyy erityisesti mittarien arvojen tuottamiseen. Soveltamisohjeessa on neuvottu mittarin käyttöä erilaisten tietoaineistojen tapauksessa ja lisäksi soveltamista on pyritty helpottamaan erilaisin esimerkein. Linkki soveltamisohjeeseen seuraavassa listassa.

Mittarien arvojen kokoamista helpottamaan olemme tuottaneet mittaristopohjan. Se ei ole tarkoitettu julkaistavaksi sellaisenaan, vaan työskentelyn avuksi. Mittaristopohjassa on kopioituna tiiviit ohjeet mittarien tuottamiselle, mutta ainakin alkuun tulet tarvitsemaan soveltamisohjeen mittaristopohjan rinnalle. Kootusta mittaritiedosta voi tuoda tietoa verkkosivuille erilaisina taulukoina tai visualisointeina. 

Tutustu tiedon laadun merkitykseen ja määrittelyyn eOppiva-kurssilla

Voit perehtyä Tiedon laatukehikon käyttöönottoon eOppiva-kurssilla Tiedon laatu – laadun merkitys ja kuvaaminen. Kurssilla esittelemme tiedon laadun näkökulmat, kerromme laadun kuvaamisen tuottamista hyödyistä ja ohjaamme alkuun laatutarkastelun käyttöönotossa. Kurssin syventävän tehtävän kautta voit tutustua laatukriteerien lisäksi konkreettisesti laadun mittaamiseen.