Tiedon laatukehikko -osahanke

Tiedon laatukehikko -osahanke (7/2020–12/2022) oli osa valtiovarainministeriön koordinoimaa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta (VN/5386/2020), jonka tehtävänä oli toimeenpanna hallitusohjelman tavoitetta edistää julkisen tiedon entistä laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä koko yhteiskunnassa. Selkeämmässä laadun hallinnassa nähtiin mahdollisuus tehostaa valtion ja laajemminkin julkishallinnon tietovarantojen käsittelytyötä ja edistää tietovarantojen käyttöä tukien näin periaatteen ”tieto kerätään vain kerran” toteutumista. Osahankkeessa toteutettiin malli julkishallinnon yhteiseksi tietovarantojen laatukehikoksi.

Osahankkeen tavoitteet

Tavoitteena oli lisätä tietojen käyttömahdollisuutta ja yhtenäisyyttä sekä laajentaa tiedon käyttöä yhteiskunnan ja yritysten päätöksenteossa laatimalla ehdotus yhtenäiselle tavalle kuvata tiedon laatua. Osahankkeessa kehitetyn mallin avulla virastot voivat tuottaa yhdessä entistä laadukkaampaa ja helpommin hyödynnettävää tietoa julkisiin tietovarantoihin. Laatukehikon osana tuotetulle laatukriteerit ja mittaristo -kokonaisuudelle on haettu tiedonhallintalautakunnan suositus-statusta.

Hankkeen osallistujat

Vuosina 2020–2022 toteutettuun osahankkeeseen osallistui laaja joukko valtionhallinnon rekistereiden ylläpitäjiä ja rekisteritietojen käyttäjiä:

  • Tilastokeskus
  • Digi- ja väestötietovirasto
  • Kela
  • Maanmittauslaitos
  • Opetushallitus
  • Patentti- ja rekisterihallitus
  • Tulli
  • Työterveyslaitos
  • Valtiokonttori
  • Verohallitus

Osahankkeen aikana kuultiin myös muita toimijoita.

Uutinen TiHA-hankkeen loppuarvioinnista ja -raportista on julkaistu valtiovarainministeriön sivuilla. Osahanke oli näissä molemmissa mukana.

Lisätietoja

Lisätietoja laatukehikosta löydät Tilastokeskuksen stat.fi/tiedonlaatu -verkkosivuilta.

Hankkeeseen liittyvät materiaalit löydät niiden omalta sivulta.

Ota yhteyttä: tiedonlaatu@stat.fi

Sosiaalisen median keskusteluissa hankkeesta käytetään tunnistetta #tiedonlaatu