Tilastolaitoksen historiaa

Suomen tilastolaitoksen juuret ulottuvat 1700-luvun puoliväliin, Ruotsin taulustolaitoksen perustamiseen. Silloin sai alkunsa maailman vanhin yhtäjaksoinen tilasto, Ruotsin ja Suomen väestötilasto. Tilastokeskuksen historia lasketaan alkavaksi Suomen tilastollisen keskusviraston perustamisesta 4. lokakuuta 1865.

Perehdy Suomen tilastohistoriaan

Tee aikamatka suomalaisen tilastotoimen ja kansakunnan historiaan Suomen tilastojen historia -oppaan avulla.

 

Tilastolaitoksen vaiheita historian käänteissä

 • 1500–1700 Valtionkuvauksia eri maiden oloista hallitsijoille, statistiikka syntyy
 • 1748 Ruotsin taulustolaitos perustetaan
 • 1749 Laaditaan Suomen ensimmäinen väestötilasto 
 • 1809 Suomi liitetään autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjään
 • 1848 Tilasto-sana suomen kieleen
 • 1860 Suomen markka käyttöön
 • 1865 Suomen tilastovirasto perustetaan 4.10.1865
 • 1867–68 Nälkävuodet 
 • 1870 Tilastovirasto vakinaistetaan
 • 1870 Väestölaskenta neljässä suurimmassa kaupungissa
 • 1879 Suomen ensimmäinen tilastollinen vuosikirja ilmestyy
 • 1884 Tilastovirastosta Tilastollinen Päätoimisto
 • 1901 Tilastokomitea aloittaa, toimii vuoteen 1915
 • 1906 Yleinen äänioikeus 
 • 1908–09 Kulutustutkimus ensimmäisen kerran Suomessa
 • 1917 Suomi itsenäistyy
 • 1920 Suomen Tilastoseura perustetaan
 • 1921 Ensimmäinen elinkustannusindeksi
 • 1921 Oppivelvollisuuslaki 
 • 1929–32 Suuri talouslama 
 • 1934 Ensimmäinen väestöennuste
 • 1939–40 Tilastollinen päätoimisto evakossa koko talvisodan Uudessakaarlepyyssä
 • 1944 Tilastollinen päätoimisto evakossa jatkosodan loppukuukaudet Uudessakaarlepyyssä
 • 1948 Kansantuloa aletaan laskea Suomessa
 • 1950 Ensimmäinen koko maan kattava väestölaskenta 
 • 1953 Ensimmäinen Liikeyrityslaskenta (Yritysrekisterin perusta)
 • 1956 Yleislakko
 • 1971 Tilastollinen päätoimisto muuttuu Tilastokeskukseksi
 • 1990 Siirrytään rekisteripohjaiseen väestölaskentaan, Suomi toisena maana maailmassa
 • 1990–93 Talouslama 
 • 1995 Suomesta Euroopan unionin jäsen
  EU lisää Suomen tilastojen kansainvälisyyttä
 • 1995 helmikuussa Tilastokeskus avaa internetpalvelunsa ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa
 • 2002 Yhteisvaluutta euro käyttöön
 • 2002 Suomen virallisen tilaston (SVT) neuvottelukunta perustetaan
 • 2013 Suomen virallisen tilaston tuottajat allekirjoittavat laatulupauksen

Löydät laajemman listan ja tilastoja pitkältä ajalta tärkeistä ilmiöistä Suomen tilastojen historia -oppaasta.
 

Päivitetty 9.2.2024