Organisation

Statistikcentralens verksamhet och ekonomi leds av generaldirektören. Verksamheten omfattar fyra serviceområden: Informations- och statistiktjänster, Utveckling och digitalisering, Partner- och ekosystemrelationer och Verksamhetsstöd.

Organisationsschema.Innehållet beskrivs i texten på sidan.

Ledning

Generaldirektör

Markus Sovala

Tjänsteområden

 • Informations- och statistiktjänster: överdirektör Mari Ylä-Jarkko
 • Utveckling och digitalisering: överdirektör Mikko Lindholm
 • Partner- och ekosystemrelationer: överdirektör Ville Vertanen
 • Verksamhetsstöd: överdirektör Pasi Henriksson

Tjänsteområden

Verksamheten inom serviceområdena är indelad i avdelningar och grupper.

Informations- och statistiktjänster

 • avdelningen för ekonomisk statistik
 • avdelningen för samhällsstatistik
 • avdelningen för informationslager
 • gruppen för koordinering och metoder

Utveckling och digitalisering

 • avdelningen för utvecklingstjänster
 • avdelningen för teknologitjänster
 • gruppen för digitaliseringstjänster

Partner- och ekosystemrelationer

 • gruppen för forskartjänster
 • gruppen för kundrelationer och informationstjänst
 • gruppen för kommunikation och nätverk

Verksamhetsstöd

 • gruppen för intervjudatainsamlingar
 • gruppen för stöd för informationsarbetet
 • gruppen för ekonomi och planering
 • gruppen för personal och juridik

Delegationer

Två delegationer stöder utvecklingen av statistikväsendet och Statistikcentralen.