Toimialaluokitus uudistuu

Tilastokeskus on käynnistänyt syyskuussa 2021 hankkeen uudistamaan TOL 2008 -toimialaluokitusta. Tavoitteena on tuottaa uusi kansallinen toimialaluokitus vuoden 2023 loppuun mennessä. Tilastoissa ja kansallisissa järjestelmissä uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön vaiheittain vuodesta 2025 alkaen.

Tutustu uuteen toimialaluokitukseen

Toimialaluokituksesta TOL 2025 on valmistunut luonnos, jossa esitetään sen rakenne eli luokkien koodit ja nimet. 

Suomen toimialaluokitus TOL noudattaa Euroopan NACE-luokitusta täysin 1–4-numerotasoilla. Kansallisia erityistarpeitaan varten Suomi määrittelee 5-numerotason. Toisin sanoen, Suomen toimialaluokitus on NACE-luokitus, johon Suomi on lisännyt kansallisia erityistarpeita ilmentävän 5-numerotason.

Tilastokeskus selvittää parhaillaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa, mitä toimintaa Suomen on tarkoituksenmukaista seurata muuta Eurooppaa yksityiskohtaisemmin. 5-numeroluokan koodi päättyy nollaan (0), kun Suomi ei tee kansallista alaluokkajakoa, ja yhdestä yhdeksään (1-9), kun Suomi seuraa toimintaa yksityiskohtaisempina kansallisina alaluokkina.

Miten uusi luonnos on koostettu?

Uuden toimialaluokituksen luonnos on koostettu lisäämällä NACE-luokituksen uuteen rakenteeseen Suomen nykyiset 5-numeroluokat, jotka ovat säilyttäneet merkittävyytensä. Merkittävyydellä tarkoitetaan toisaalta toiminnan kokoa tai arvoa kansantaloudessa, ja toisaalta alaluokkajaon tärkeyttä yhteiskunnallisessa tarkastelussa. Merkittävyyden muutosta on tarkasteltu nykyisen toimialaluokituksen ajalta vuodesta 2008 tähän päivään.

Hankkeen tavoitteet

Tilastoinnissa toimialaluokitus on keskeinen: sitä käytetään yritys- ja taloustilastojen tiedonkeruissa, ja tilastojen tiedot julkaistaan toimialaluokittain. Toimialaluokitus mahdollistaa myös yritys- ja taloustietojen maittaisen vertailun kansainvälisesti.

Toimialaluokitusta hyödynnetään lisäksi monissa kansallisissa järjestelmissä kuten verotukseen ja vakuutuksiin liittyvissä järjestelmissä sekä esimerkiksi lainsäädännössä.

Toimialaluokitus on talouden ja yhteiskunnan kuvaamisen työkalu, jonka tulisi säilyttää tarkkuutensa yli ajan. Suomen nykyinen toimialaluokitus on otettu käyttöön vuonna 2008. Toimialaluokitusta uudistetaan, jotta siinä voidaan huomioida taloudessa tapahtuneet muutokset kuten esimerkiksi teknologian muuttuminen, uudenlaisen taloudellisen toiminnan syntyminen sekä yritysten globalisaatiokehitys.  

Suomen kansallinen toimialaluokitus TOL 2008 on johdettu Euroopan NACE-toimialaluokituksesta. NACE-luokituksesta annetaan aina EU-asetus, joka sitoo Tilastokeskusta kansallisena tilastoviranomaisena ja EU-tiedontuottajana käyttämään yhteistä luokitusta. Euroopan NACE-toimialaluokitus on puolestaan johdettu YK:n ISIC-toimialaluokituksesta. Jotta kansallinen ja kansainväliset luokitukset olisivat vertailukelpoisia, täytyy uudistukset tehdä samanaikaisesti YK:ssa, Euroopassa ja Suomessa.

Infograafin sisältö saatavilla tekstimuodossa.

Infograafin sisältö tekstimuodossa

Hankkeeseen liittyvät uutiset ja artikkelit

Uusi toimiala­luokitus kuvaa tarkemmin talouden rakennetta ja huomioi paremmin politiikka­tarpeet (Tieto&trendit-artikkeli 16.2.2023)

Lisätietoja

toimialaluokitus@stat.fi