Toimialaluokitus uudistuu

Tilastokeskus alkoi uudistaa toimialaluokitusta TOL 2008 yhteistyössä kansallisten tietotoimijoiden kanssa vuonna 2021. Uusi luokitus valmistuu kevään 2024 aikana. Se otetaan käyttöön kansallisissa järjestelmissä ja tilastoissa vaiheittain vuoden 2025 lopusta alkaen.

Tutustu uuteen toimialaluokitukseen

Uuden toimialaluokituksen TOL 2025 rakenne eli luokkien koodit ja nimet tarkentuvat uudistustyön edetessä. Luokat kirjainpääluokista 4-numerotasolle ovat jo valmiit. Muutamien 4-numeroluokkien jakoa 5-numeroalaluokkiin viimeistellään vielä kevään 2024 aikana.

Tutustu uuden luokituksen päivittyvään luonnokseen: 

Suomen toimialaluokitus TOL noudattaa Euroopan NACE-luokitusta täysin 1–4 -numerotasoilla. Kansallisia erityistarpeitaan varten Suomi määrittelee oman 5-numerotason. Toisin sanoen, Suomen toimialaluokitus on Euroopan NACE-luokitus, jota Suomi on rikastanut lisäämällä siihen kansallisia erityistarpeita ilmentävän 5-numerotason.
Tilastokeskus on selvittänyt yhteistyössä kansallisten tietotoimijoiden kanssa, mitä toimintaa Suomen on tarkoituksenmukaista seurata muuta Eurooppaa yksityiskohtaisemmin. 5-numeroluokan koodi päättyy nollaan (0), kun Suomi ei tee kansallista alaluokkajakoa, ja yhdestä yhdeksään (1-9), kun Suomi seuraa toimintaa yksityiskohtaisempina kansallisesti määriteltyinä kokonaisuuksina.

Miten uuden luokituksen luonnos on koostettu?

Uuden toimialaluokituksen luonnos on koostettu lisäämällä NACE-luokituksen uuteen rakenteeseen Suomen nykyiset 5-numeroluokat, jotka ovat säilyttäneet merkittävyytensä. Merkittävyydellä tarkoitetaan toisaalta toiminnan kokoa tai arvoa kansantaloudessa, ja toisaalta alaluokkajaon tärkeyttä yhteiskunnallisessa tarkastelussa. Merkittävyyden muutosta on tarkasteltu nykyisen toimialaluokituksen ajalta vuodesta 2008 tähän päivään.

Toisessa vaiheessa uuden luokituksen 5-numeroluokkajakoa tarkistettiin yhteistyössä kansallisten tietotoimijoiden kanssa. Muutamia jakoperusteita alaluokkiin päivitettiin ja muutamia rikastettiin erottamalla Euroopan 4-numeroluokista uusia kansallisia 5-numeroluokkia.

Muutokset lisäävät toimialaluokituksen tarkkuutta ja käytettävyyttä (relevanssia) tilastotietojen käyttäjille.

Toimialaluokituksen merkitys

Tilastoinnissa toimialaluokitus on keskeinen: sitä käytetään yritys- ja taloustilastojen tiedonkeruissa, ja tilastojen tiedot julkaistaan toimialoittain. Toimialaluokitus mahdollistaa myös yritys- ja taloustietojen maittaisen vertailun kansainvälisesti.

Toimialaluokitusta hyödynnetään lisäksi monissa kansallisissa järjestelmissä kuten verotukseen ja vakuutuksiin liittyvissä järjestelmissä sekä esimerkiksi lainsäädännössä.

Toimialaluokitus on talouden ja yhteiskunnan kuvaamisen työkalu, jonka tulisi säilyttää tarkkuutensa yli ajan. Suomen nykyinen toimialaluokitus on otettu käyttöön vuonna 2008. Toimialaluokitusta uudistetaan, jotta siinä voidaan huomioida taloudessa tapahtuneet muutokset kuten esimerkiksi teknologian muuttuminen, uudenlaisen taloudellisen toiminnan syntyminen, digitalisaatio  ja vastaavat toimintaa läpileikkaavat muutokset.  

Suomen kansallinen toimialaluokitus TOL 2008 on johdettu Euroopan NACE-toimialaluokituksesta. NACE-luokituksesta annetaan aina EU-asetus, joka sitoo Tilastokeskusta kansallisena tilastoviranomaisena ja EU-tiedontuottajana käyttämään yhteistä luokitusta. Euroopan NACE-toimialaluokitus on puolestaan johdettu YK:n ISIC-toimialaluokituksesta. Jotta toimialaluokituksen mukaan ilmoitetut kansalliset ja kansainväliset tiedot säilyttäisivät vertailukelpoisuutensa, täytyy luokitukset uudistaa samanaikaisesti YK:ssa, Euroopassa ja Suomessa.

Infograafin sisältö saatavilla tekstimuodossa.

Infograafin sisältö tekstimuodossa

Hankkeeseen liittyvät uutiset ja artikkelit

Uusi toimiala­luokitus kuvaa tarkemmin talouden rakennetta ja huomioi paremmin politiikka­tarpeet (Tieto&trendit-artikkeli 16.2.2023)

Lisätietoja

toimialaluokitus@stat.fi

 

Päivitetty 24.1.2024