Löner och förmåner

Statistikcentralens mål är en sporrande och rättvis lönesättning som stöder medarbetarnas utveckling och får dem att söka sig till mer krävande uppgifter.

För oss är det viktigt att personalen mår bra, utvecklas och upplever att det finns en bra balans mellan arbete och fritid. Vi tar hand om vår personal och erbjuder ett omfattande paket med förmåner för att främja välbefinnandet hos var och en av medarbetarna vid Statistikcentralen.

Hur bestäms lönen?

Månadslönen består av två delar: en uppgiftsbaserad lönedel och en individuell prestationsbaserad löndel. Den individuella prestationsbaserade lönedelen är 0–47 % av den uppgiftsbaserade lönedelen. Prestationen bedöms under ett årligen återkommande resultatsamtal med den egna chefen.

Våra jobb är indelad i sexton kravgrupper:

Kravgrupp Uppgiftsbaserad lönedel €/mån.
1 1 784,66
2 1 895,27
3 1 991,88
4 2 118,17
5 2 221,89
6 2 354,52
7 2 549,34
8 2 761,78
9 2 934,81
10 3 170,04
11 3 449,96
12 3 749,36
13 4 026,14
14 4 377,31
15 4 647,71
16 4 976,68

Förmåner

När du arbetar hos oss får du bland annat följande:

  • lunch som arbetsgivaren stöder samt motions- och kulturförmån
  • omfattande och högklassig företagshälsovård
  • långa flextider och omfattande möjligheter till distansarbete 
  • arbetsutrymmen i ett modernt aktivitetsbaserat kontor med goda trafikförbindelser i närhet av Fiskhamnens metrostation
  • gratis gym, lokaler för gruppträning och bastu i samma byggnad som kontoret.