Statistiken Utsökningsärenden har fått ytterligare en variabel i tabellen över gäldenärer 8.4.2022

Tidsserietabellen över gäldenärer inom ramen för statistiken Utsökningsärenden kompletteras med en ny variabel, nämligen ”totala saldot av utsökningsskulder, miljarder euro”. Tabellens gamla namn är 137y -- Utsökningsgäldenärer åååå–åååå och det nya namnet är 13k1 -- Utsökningsgäldenärer åååå–åååå. Övriga datainnehåll förblir oförändrade.

Mera information

Laura Lipasti
överaktuarie
029 551 3041