Tabell 11aj i offentliggörandet om löner inom kommunsektorn var publicerad för sent

Tabell 11aj månadslöner inom kommunsektorn; löner efter yrkesklassificering 2010 offentliggjordes inte den 27 april 2022 kl. 8.00 i samband med det första offentliggörandet av uppgifter om löner inom kommunsektorn 2021. Tabellen offentliggjordes den 27 april kl. 8.27.


Mera information