Tabell som saknats har lagts till i offentliggörandet 2022 av februari månads omsättning inom servicebranschen

Korrigeringsdatum:

I meddelandet om omsättningen inom servicebranschen för februari 2022 saknades en tabell som beskriver preciseringen av långsiktiga årsförändringar av den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna. Bristen åtgärdades i offentliggörandet 14.11.2022.

Mera information

Aki Niskanen
överaktuarie
029 551 2657