Sysselsättningsstatistikens uppgifter om huvudsaklig verksamhet och yrkesställning år 2021 är slutliga

Sysselsättningsstatistikens uppgifter om huvudsaklig verksamhet och yrkesställning år 2021 publiceras 13.12.2022. Till skillnad från vad som meddelats tidigare är inte uppgifterna preliminära.

Tack vare snabbare tillgång till statistikens källmaterial kunde de slutliga uppgifterna produceras snabbare än tidigare, vilket innebär att preliminära uppgifter inte publiceras.

Mera information

Elina Pelkonen
överaktuarie
029 551 3011
Meri Raijas
överaktuarie
029 551 3061