Databastabellen för statistiken användning av datateknik i företag har ersatts med en ny, som innehåller språkversioner

Databastabell 12bh i statistiken över användning av datateknik i företag har ersatts med databastabell 13vg, som kompletterats med text på svenska och engelska.

Databastabell 12bh har överförts till arkivdatabasen.

Mera information

Aarno Airaksinen
överaktuarie
029 551 3206