Nya databastabeller till sysselsättningsstatistik

Sysselsättningsstatistik börjar publicera uppgifter om sysselsatta studerande. I detta sammanhang en studerande är en 18-64-årig person som har varit inskriven i examensinriktad utbildning eller i utbildning som inte leder till examen 20.9, har studerat inom arbetskraftsutbildning i slutet av statistikåret eller har fått studiestöd under höstterminen, då studierna också kan vara sådana som genomförs utomlands. De studerande är stadigvarande bosatta i Finland på statistikårets sista dag. Sysselsatta studerande är sådana studerande som förvärvsarbetade under statistikårets sista vecka.

Nya StatFin-databastabeller 9.2.2023:

13g2 -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå, utbildningsområde, kön och bostadslandskap

13g3 -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå och område, 2019-2021

13g4 -- Sysselsättning bland studerande efter utbildningsnivå, kön och ålder, 2019-2021

Mera information

Meri Raijas
överaktuarie
029 551 3061
Elina Pelkonen
överaktuarie
029 551 3011