Ändring i beräkningen av de månatliga medelpriserna på flytande bränslen i konsumentprisindexet

Statistikcentralen tar varje vecka emot priser på flytande bränslen på stationsnivå som matats in i Energy Brokers Finlands applikation Tankille. Prisuppgifterna på veckonivå innehåller mångdubbelt fler observationer än de tidigare prisuppgifter som fåtts från 60 distributionsstationer. Datainsamlingen omfattar hela Finland. Beroende på månad hinner uppgifterna för de tre eller fyra första veckorna i månaden med i beräkningen av medelpriserna, eftersom uppgifterna publiceras den sista vardagen i månaden.

Prisuppgifterna om lätt brännolja insamlas fortfarande från de största aktörernas webbsidor. Uppgifterna om lätt brännolja samlas in mellan den 10:e och 20:e dagen i månaden. Priset på lätt brännolja är priset på sommarkvalitet för 2 000 liter levererad till kundens cistern. ⁠

Medelpriserna på flytande bränslen är medelpriser för hela landet. Medelpriset på bensin och diesel är ett aritmetiskt medelvärde som viktats med kommunernas årliga försäljningsvolymer och försäljningsandelarna mellan bränslebolag. Medelpriset på lätt brännolja är ett aritmetiskt medelvärde som viktats med kommunernas årliga försäljningsvolymer. Vikterna uppdateras årligen.

Mera information

Hannele Markkanen
överaktuarie
029 551 3358
Kristiina Nieminen
överaktuarie
029 551 2957