Publiceringen av vägstatistiken för statistikåret 2022 flyttas fram

Ändringsdatum:

Statistik: vägstatistik

Nytt publiceringsdatum: april 2024

Information om framflyttningen av publiceringen

Vägstatistiken publiceras i april 2024. Den ursprungliga publiceringsdagen var 18.4.2023. Publiceringen flyttas fram eftersom huvudkällmaterialet för statistiken inte är tillgängligt.

Mera information

Sami Lahtinen
överaktuarie
029 551 3207