Publiceringen av statistiken löner inom kommunsektorn flyttas fortfarande fram till 1.11.2023

Statistik: löner inom kommunsektorn

Offentliggörandet: löner inom kommunsektorn 2022

Nytt publiceringsdatum: 1.11.2023

Information om framflyttningen av
publiceringen

Statistiken publiceras 1.11.2023. Den ursprungliga publiceringsdagen var 27.4.2023. Orsaken till att publiceringen flyttas fram fyra gånger är att det finns fortfarande brister i uppgifterna från en uppgiftslämnare som är viktig för statistiken. Uppgiftslämnaren har inte korrigerat dessa uppgifter.

Tidigare ändringsmeddelanden

Statistiken publiceras 4.10.2023. Den ursprungliga publiceringsdagen var 27.4.2023. Orsaken till att publiceringen flyttas fram tre gånger är att det finns fortfarande brister i uppgifterna från en uppgiftslämnare som är viktig för statistiken. Uppgiftslämnaren har inte korrigerat dessa uppgifter.

Statistiken publiceras 4.9.2023. Den ursprungliga publiceringsdagen var 27.4.2023. Orsaken till att publiceringen flyttas fram är att det finns fortfarande brister i uppgifterna från en uppgiftslämnare som är viktig för statistiken. Uppgiftslämnaren har inte korrigerat dessa uppgifter.

Statistiken publiceras 6.6.2023. Den ursprungliga publiceringsdagen var 27.4.2023. Orsaken till att publiceringen flyttas fram är att det finns brister i uppgifterna från en uppgiftslämnare som är viktig för statistiken. Uppgiftslämnaren har inte korrigerat dessa uppgifter.

Mera information

Heli Udd
överaktuarie
029 551 3522