I konsumentprisindexet kan en ändring av mätmetoden orsaka korrigeringar i indexserien för elektricitet

Statistik: konsumentprisindex

Ändringsdatum: 31.08.2023

Information om ändringen

I det underindex för elektricitet som ingår i konsumentprisindexet har Statistikcentralen upptäckt ett eventuellt behov av korrigering på grund av en ändring i mätmetoden.

Nyheter om ändringen av mätmetod

Mera information

Hannele Markkanen
överaktuarie
029 551 3358
Kristiina Nieminen
överaktuarie
029 551 2957