Publiceringsdatumet korrigerat för det svenskspråkiga och engelskspråkiga meddelandet

Korrigeringsdatum:

Statistik: statistik över vägtrafikolyckor

Offentliggörandet: statistik över vägtrafikolyckor 2023, oktober, preliminär

Nytt publiceringsdatum: 21.11.2023

Beskrivning av korrigeringen

Publiceringsdatumet för offentliggörandet av statistiken över vägtrafikolyckor i oktober hade på den svenska och engelska webbplatsen felaktigt angetts vara 17.10.2023. Det rätta datumet är 21.11.2023. Datumet korrigerades 15.9.2023.

Mera information

Mervi Härkönen
överaktuarie
029 551 3254