Inom statistiken över presidentval publiceras nya databastabeller och gamla arkiveras

Ändringsdatum:

Statistik: presidentval

Publiceringsdatum: 6.2.2024

Nya databastabeller, kod och namn

Databastabellerna för presidentvalet 2018 överförs till arkivet.

Beskrivning av de nya uppgifterna

Tabellerna visar resultatet av den första omgången av presidentvalet 2024.

Databastabellerna finns på svenska, finska och engelska.

Se statistikgrenens alla databastabeller i databasen StatFin.

Mera information

Sami Fredriksson
överaktuarie
029 551 2696