Webbskrapning för hyresstugor

Webbskrapning är en datainsamlingsmetod med vilken man på programmässig väg letar fram källkoden till en webbplats och där tar ut nödvändiga uppgifter. Uppgifter om hyresstugors kapacitet, läge, priser och andra egenskaper som finns på förmedlingstjänsters och handelsplatsers sidor samlas in. 

Uppgifter samlas in från de mest betydande förmedlingstjänsterna och handelsplatserna för hyresstugor. I samband med inkvarteringsstatistiken publicerar Statistikcentralen uppgifter om användningen av hyresstugor efter landskap och månadsvis

Behöver du hjälp?

Förfrågningar om informationsinnehållet

Vanliga frågor (FAQ)

Dataskydd, rättigheter och skyldigheter

Alla uppgifter som samlats in för statistiska ändamål är sekretessbelagda. Vid hanteringen av uppgifter sörjer man för att ingens integritet eller affärs- eller yrkeshemlighet äventyras. Alla anställda vid Statistikcentralen har undertecknat ett sekretessavtal.