Ämnen
Utbildning och forskning

Andelen elever som läser engelska oförändrad i grundskolans lågklasser år 2021

meddelande | Ämnesval 2021

Enligt Statistikcentralen var det lika vanligt att läsa engelska år 2021 som året innan. Av eleverna i årskurserna 1–6 läste 93 procent engelska. Nästan alla elever i årskurserna 7–9, dvs. 98 procent, läste engelska. Av eleverna i årskurserna 7–9 läste 5 procent spanska, 9 procent tyska och 5 procent franska.

Viktiga punkter

 • Andelen som läste engelska var oförändrad jämfört med året innan.
 • Av eleverna i årskurserna 1–6 läste 93 % engelska.
 • Nästan alla elever i årskurserna 7–9, dvs. 98 %, läste engelska.

Tyska det vanligaste valfria språket

Från och med läsåret 2020/2021 har uppgifterna om ämnesval framställts på basis av Utbildningsstyrelsens informationsresurs Koski. Uppgifterna baserar sig på de studier som eleverna inom den grundläggande utbildningen slutfört före läsårets slut. Uppgifterna om språkval inom den grundläggande utbildningen för vuxna baserar sig år 2021 på de språkstudier som genomförts av dem som slutfört grundläggande utbildning för vuxna.

Totalt 19 procent av eleverna i årskurserna 1–6 och 92 procent av eleverna i årskurserna 7–9 läste svenska som annat språk än modersmål. Av dem som slutfört lärokursen inom grundläggande utbildning för vuxna studerade 93 procent engelska.

De vanligaste frivilliga språken var tyska, spanska, franska och ryska.

Antalet elever som slutfört årskurserna 1–6 uppgick till totalt 360 991, av vilka 180 022 var pojkar och 180 969 flickor. Antalet elever som slutfört årskurserna 7–9 uppgick till 181 204, av vilka 91 777 var pojkar och 89 427 flickor. Antalet som slutfört grundläggande utbildning för vuxna uppgick till 1 200.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Grundskoleelever som läst valfria språk (B2-språk) efter språk och kön. Läsåret 2021/2022.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Årskurs
 • Läroanstaltens undervisningsspråk
 • Kön
 • Studerat språk
 • Omfattningen av studierna i språket
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Läroanstaltens undervisningsspråk
 • Studerat språk
 • Omfattningen av studierna i språket
 • Kön
Tidsperiod:
år
Statistik:
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Vesa Hämäläinen
överaktuarie
029 551 2594
Ansvarig avdelningschef