Ämnen
Arbete, löner och utkomst

Employment service statistics 2022, August

Statistik:
Referensperiod:
2022, augusti
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
databasoffentliggörande

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Sysselsättningskod
 • Åldersgrupper
 • Kön
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Sysselsättningskodens längd
 • Område
 • Åldersgrupper
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Åldersgrupper2
 • Område
 • Sysselsättningskodens längd
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Arbetsmarknadsposition
 • Område
 • Yrkesgrupp
 • Kön
 • Åldersgrupper
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildning
 • Område
 • Arbetsmarknadsposition
 • Åldersgrupper2
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildning
 • Område
 • Sysselsättning
 • Tidpunkt
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningsnivå
 • Område
 • Arbetsmarknadsposition
 • Åldersgrupper2
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Tidpunkt
 • Yrkesgrupp
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Tidpunkt
 • Yrkesgrupp
 • Område
 • Sysselsättningskod
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Åldersgrupper
 • Tidpunkt
 • Kön
 • Utbildningsnivå
 • Yrkesgrupp
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrkesgrupp
 • Kön
 • Åldersgrupper2
 • Område
 • Sysselsättningskod
 • Tidpunkt
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Åldersgrupper2
 • Tidpunkt
 • Yrkesgrupp
 • Utbildningsnivå
 • Område
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sysselsättningskodens längd
 • Sysselsättningsförändring
 • Tidpunkt
 • Kön
 • Åldersgrupper
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sysselsättningsförändring
 • Kön
 • Sysselsättningskodens längd
 • Område
 • Åldersgrupper
 • Tidpunkt
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Åldersgrupper2
 • Tidpunkt
 • Kön
 • Sysselsättningskod
 • Sysselsättningsförändring
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Sysselsättning
 • Tidpunkt
 • Yrkesgrupp
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrkesgrupp
 • Arbetsmarknadsposition
 • Tidpunkt
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Arbetets längd på arbetsplatsen
 • Tidpunkt
 • Arbetsgivarsektor
 • Yrkesgrupp
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Näringsgren
 • Arbetets längd på arbetsplatsen
 • Arbetsgivarsektor
 • Område
 • Tidpunkt
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrkesgrupp
 • Område
 • Tidpunkt
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Näringsgren
 • Tidpunkt
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Arbetsgivarsektor
 • Tidpunkt
 • Arbetets längd på arbetsplatsen
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Träning
 • Område
 • Tidpunkt
 • Yrkesgrupp
 • Kön
 • Åldersgrupper
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Statsandelsutbildning
 • Yrkesgrupp
 • Tidpunkt
 • Kön
 • Åldersgrupper2
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Åldersgrupper2
 • Statsandelsutbildning
 • Kön
 • Tidpunkt
 • Område
 • Föregående arbetslöshet
 • Utbildningens avslutningsorsak
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Tidpunkt
 • Åldersgrupper
 • Kön
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Tidpunkt
 • Åldersgrupper
 • Kön
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Åldersgrupper2
 • Tidpunkt
 • Sysselsättningsslag
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Yrkesgrupp
 • Område
 • Tidpunkt
 • Kön
 • Sysselsättningsslag
 • Åldersgrupper2
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Kön
 • Föregående arbetslöshet
 • Åldersgrupper
 • Tidpunkt
 • Bedömning(prövningar)
 • Område
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Kön
 • Övrig service
 • Åldersgrupper
 • Föregående arbetslöshet
 • Tidpunkt
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Område
 • Åldersgrupper
 • Yrkesgrupp
 • Tidpunkt
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Tidpunkt
 • Utbildningsnivå
 • Område
 • Kön
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Sysselsättningskod
 • Sysselsättningsförändring
 • Yrkesgrupp
 • Tidpunkt
 • Område
Uppdaterad:

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Petri Syvänen
konsultativ tjänsteman
029 504 8050
Ansvarig avdelningschef