Ämnen
Utbildning och forskning

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering minskar i budgeten för år 2023

meddelande | Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2023

Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2023 är totalt 2 354,9 miljoner euro i statsbudgeten. Enligt Statistikcentralen minskar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 133,7 miljoner euro, dvs. 5,4 procent, jämfört med 2022 års budget. Den statliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten är uppskattningsvis omkring 0,83 procent.


Viktiga punkter

  • Anslagen för forsknings- och utvecklingsfinansiering uppgår i statsbudgeten för 2023 till totalt 2 354,9 miljoner euro.
  • Statens forsknings- och utvecklingsfinansierings BNP-andel utgör uppskattningsvis omkring 0,83 % av budgeten för 2023.
  • Forsknings- och utvecklingsfinansieringens andel av statens utgifter utan kostnaderna för statsskulden är omkring 3 % i budgeten för 2023.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pirkola
överaktuarie
029 551 3246
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef