Ämnen
Utbildning och forskning

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering minskar med 5,4 % i budgeten för år 2023

översikt | Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 31.12.2023

Enligt Statistikcentralen minskar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 133,7 miljoner euro jämfört med 2022 års budget. Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2023 är totalt 2 354,9 miljoner euro i statsbudgeten. Statens forskningsfinansierings andel av bruttonationalprodukten är uppskattningsvis 0,83 procent och forsknings- och utvecklingsfinansieringens andel av statens utgifter exklusive kostnaderna för statsskulden omkring 3 procent.

Forsknings- och utvecklingsfinansiering i EU-länder

Enligt de preliminära uppgifterna för år 2021 är EU-ländernas medeltal av statens forsknings- och utvecklingsfinansiering i förhållande till bruttonationalprodukten 0,75 %. I Finland är statens forsknings- och utvecklingsfinansierings andel av bruttonationalprodukten högre än genomsnittet i EU.

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Statlig finansiering av forskning och utveckling efter organisation, preliminära uppgifterna

Tabeller

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.

Statlig finansiering av forskning och utveckling efter samhällspolitisk målkategori (NABS 2007), 2022-2023

Forsknings- och utvecklingsmedel för forskningsinstitut i statsbudgeten 2023

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Databastabeller med relevanta bakgrundsfakta för publikationen
Använda klassificeringar:
  • Finansiering
  • Forskningsinstitut
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Internationella forskningsorganisation/program
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pirkola
överaktuarie
029 551 3246
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef