Ämnen
Utbildning och forskning

De statliga anslagen till forskning och utveckling ökar i budgeten för år 2024

meddelande | Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2024

Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2024 är totalt 2 511,3 miljoner euro i statsbudgeten. Enligt Statistikcentralen ökar anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet i statsbudgeten med 156,5 miljoner euro, dvs. 6,6 procent, jämfört med 2023 års budget. Den statliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten är uppskattningsvis omkring 0,87 procent.

Viktiga punkter

  • Anslagen för forsknings- och utvecklingsfinansiering uppgår i statsbudgeten för 2024 till  totalt 2 511,3 miljoner euro.
  • Statens forsknings- och utvecklingsfinansierings BNP-andel utgör uppskattningsvis omkring  0,87 % av budgeten för 2024.
  • Forsknings- och utvecklingsfinansieringens andel av statens utgifter utan kostnaderna för statsskulden är omkring 3 % i budgeten för 2024.

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Finansiering
  • Forskningsinstitut
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
  • Internationella forskningsorganisation/program
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heidi Pirkola
överaktuarie
029 551 3246
Ansvarig avdelningschef