Ämnen
Utbildning och forskning

Totalt 7 procent av de studerande avbröt utbildning läsåret 2021/2022

meddelande | Avbrott i utbildningen 2022

Ändring

Ändringar i statistiken avbrott i utbildningen
Läs mer om ändringen

Enligt Statistikcentralen avbröt totalt 6,6 procent av de studerande inom examensinriktad utbildning sina studier och fortsatte inte med examensinriktad utbildning läsåret 2021/2022. I gymnasieutbildning för unga var avbrottsprocenten 3,7, i yrkesinriktad grundexamensutbildning 11,0, i yrkeshögskoleutbildning (yrkeshögskoleexamina) 8,3 och i universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 6,1.

Viktiga punkter

 • Avbrotten ökade inom alla andra utbildningssektorer förutom inom gymnasieutbildningen.
 • Inom alla utbildningssektorer avbröt män oftare examensinriktad utbildning än kvinnor.
 • Bland nya studerande som inledde sin utbildning år 2021 var avbrottsprocenten 6,3.
 • Statistikcentralen reviderade beräkningen av avbrott i yrkesutbildningen år 2022. Jämförbara siffror har producerats för fyra år.

Ändring

Ändringar i statistiken avbrott i utbildningen
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Nya databastabeller
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Utbildningslandskap
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Utbildningskommun
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Utbildningsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Utbildningsområde
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Utbildningsområden
 • Kön
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Kön
 • Ålder
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Använda klassificeringar:
 • Utbildningssektor
 • Utbildningsområde
Tidsperiod:
år
Uppdaterad:
Databastabeller som utgått

Kommande publikationer

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heli Hiltunen
överaktuarie
029 551 3314
Ansvarig avdelningschef