Ämnen
Befolkning och samhälle

Adoptioner

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över adoptioner beskriver adoptionsbeslut som fastställts av domstol och uppgifter om adoptioner, såsom adoptionstyp, adoptivfamiljens hemkommun samt befolkningsuppgifter om adoptivbarnen och adoptivföräldrarna. Uppgifterna fås ur befolkningsdatasystemet och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändringsmeddelande

I en ny databastabell har det publicerats uppgifter om föräldrarna till den som adopteras.
Läs mer om ändringen och dess inverkan i vårt meddelande.

Databastabeller

Publikationer

databasoffentliggörande | Adoptioner 2021
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Miina Keski-Petäjä
överaktuarie
029 551 3610

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna