Ämnen
Befolkning och samhälle

Adoptioner

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över adoptioner beskriver adoptionsbeslut som fastställts av domstol och uppgifter om adoptioner, såsom adoptionstyp, adoptivfamiljens hemkommun samt befolkningsuppgifter om adoptivbarnen och adoptivföräldrarna. Uppgifterna fås ur befolkningsdatasystemet och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Nyckeltal

Adoptioner

269
2022
Adoptioner
Uppdaterad: 2023-08-31

Publikationer

databasoffentliggörande | Adoptioner 2021
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Adoptioner efter den adopterades ålder 1987–2022

Adoptioner efter den adopterades födelseområde 1987–2022

Adopterade från utlandet efter födelseområde och kön 1987–2022

Adoptioner efter adoptivföräldrar 1999–2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Miina Keski-Petäjä
överaktuarie
029 551 3610

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna