Ämnen
Boende och byggandeBefolkning och samhälle

Bostäder och boendeförhållanden

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över bostäder och boendeförhållanden beskriver det befintliga bostadsbeståndet, antalet bostäder och bostadshushållens boendeförhållanden. Uppgifterna fås ur olika register och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Korrigering

Områdesindelningen ”EUs regionala indelning med NUTS-kod 2024” har korrigerats.
Läs mer om korrigeringen

Publikationer

meddelande | Bostäder och boendeförhållanden 2023, 4:e kvartal
meddelande | Bostäder och boendeförhållanden 2023, 3:e kvartal
meddelande | Bostäder och boendeförhållanden 2022, efter bostadens upplåtelseform
meddelande | Bostäder och boendeförhållanden 2023, 2:a kvartal
meddelande | Bostäder och boendeförhållanden 2023, 1:a kvartal
meddelande | Bostäder och boendeförhållanden 2022

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Bostäders upplåtelseform efter bostadshushållets storlek kommunvis 2005-2022

Bostadshushåll efter storlek och kommun 1985-2022

Ensamboende efter åldersgrupp och kön kommunvis 2005-2022

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Mika Ronkainen
överaktuarie
029 551 3425
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna