Ämnen
Boende och byggande

Konjunkturindikator för reparationsbyggande

Konjunkturindikatorn för reparationsbyggande beskriver utvecklingen inom husbyggandet i hela landet fördelad på reparationsbyggande och nybyggande. Uppgifterna samlas in från olika datakällor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Korrigering

En felaktig tabell 13wd - Konjunkturindikator för reparationsbyggande, årsuppgifter har tagits bort från de statistiska databastabellerna.
Läs mer om korrigeringen

Ändring

Konjunkturindikatorn för reparationsbyggande är en ny statistikgren som publiceras för första gången 9.3.2023. Statistiken publiceras kvartalsvis och dess basår är 2021 = 100.
Läs mer om ändringen

Publikationer

meddelande | Konjunkturindikator för reparationsbyggande 2023, 1:a kvartalet
meddelande | Konjunkturindikator för reparationsbyggande 2022, 4:e kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.
09.06.2023

Årsförändringar inom reparationsbyggande och nybyggnad efter kvartal, % 2022Q2-2023Q1

Innehållet i figuren ändras enligt dina val. Du kan ladda ner uppgifterna i figuren som en Excel-tabell från menyn eller lyssna på innehållet i tabellen med en skärmläsare efter figuren.
Hoppa över tabellen
2022Q22022Q32022Q42023Q1
7,95,53,62,7

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Eetu Toivanen
överaktuarie
029 551 3331

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna