Ämnen
Boende och byggande

Konjunkturindikator för reparationsbyggande

Konjunkturindikatorn för reparationsbyggande beskriver utvecklingen inom husbyggandet i hela landet fördelad på reparationsbyggande och nybyggande. Uppgifterna samlas in från olika datakällor och offentliggörs kvartalsvis.

Producent:

Statistikcentralen

Publikationer

meddelande | Konjunkturindikator för reparationsbyggande 2023, 4:e kvartalet
meddelande | Konjunkturindikator för reparationsbyggande 2023, 3:e kvartalet
meddelande | Konjunkturindikator för reparationsbyggande 2023, 2:a kvartalet
meddelande | Konjunkturindikator för reparationsbyggande 2023, 1:a kvartalet
meddelande | Konjunkturindikator för reparationsbyggande 2022, 4:e kvartalet

Kommande publikationer

Figurer

Se centrala statistikuppgifter i figurerna.

Årsförändring inom reparationsbyggande och nybyggnad 2023Q1-2023Q4

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Eetu Toivanen
överaktuarie
029 551 3331

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna