Ämnen
Utbildning och forskning

Studerande och examina

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över studerande och examina innehåller uppgifter om elever på förskolenivå och grundnivå samt om studerande och examina i examensinriktad utbildning efter grundnivå. Uppgifterna fås huvudsakligen ur informationsresursen KOSKI och datalagret VIRTA. Uppgifter offentliggörs flera gånger om året.

Producent:

Statistikcentralen

Ändring

Ändringar i tabeller i databaser. Nya tabeller publiceras 25.10.2022 och gamla tabeller överföras till arkivdatabasen.
Läs mer om ändringen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen var det totala antalet studerande i examensinriktad utbildning 1,38 miljoner år 2021. Antalet studerande ökade inom yrkesutbildning med 7 procent, inom yrkeshögskoleutbildning med 5 procent, inom universitetsutbildning med 2 procent och inom gymnasieutbildning med 0,5 procent. Inom den grundläggande utbildningen minskade elevantalet med en procent.

Läs mer

meddelande | Studerande och examina 2021
meddelande | Studerande och examina 2021, gymnasieutbildning
meddelande | Studerande och examina 2021, yrkesutbildning
meddelande | Studerande och examina 2021, universitetsutbildning

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Heli Hiltunen
överaktuarie
029 551 3314
Övriga experter

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna