Ämnen
Befolkning och samhälle

Familjer

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över familjer beskriver familjer som är stadigvarande bosatta i Finland. Familjer bildas enligt befolkningsdatasystemet av personer som bor i samma bostad vid utgången av året. Uppgifterna offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

Enligt Statistikcentralen fanns det totalt 1 465 978 familjer i Finland i slutet av år 2021. Antalet familjer minskade med 1 675, medan antalet året innan ökade med 285. Medan den vanligaste familjetypen år 1990 var gifta par och barn, var den vanligaste familjetypen år 2021 gifta par utan barn. Antalet familjer som består av gifta par med barn har minskat stadigt. På motsvarande sätt har antalet gifta par och sambor utan barn ökat.

Läs mer

meddelande | Familjer 2021
meddelande |
Arkivinnehåll
meddelande |
Arkivinnehåll

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Marjut Pietiläinen
specialforskare
029 551 2798
Revidering av uppgifter
Övriga experter

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna