Ämnen
Befolkning och samhälle

Befolkningsstruktur

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver personer som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om bl.a. personens bostadsort, kön, ålder, civilstånd, språk, medborgarskap och födelseland. Uppgifterna fås ur befolkningsdatasystemet och offentliggörs en gång om året.

Producent:

Statistikcentralen

Databastabeller

Publikationer

databasoffentliggörande | Befolkningsstruktur 2021, tätorter
databasoffentliggörande | Befolkningsstruktur 2000-2021, stads- och landsbygdsområden

Kommande publikationer

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Markus Rapo
överaktuarie
029 551 3238

Instruktion för hänvisning

Instruktion för hänvisning

Söker du tidigare publicerade statistikuppgifter?

Statistikuppgifter som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna